Milieuzones

Onderwerpen die gelden voor alle klassiekers zoals lak onderhoud, leeronderhoud...
Gebruikersavatar
KeesH
Reactions: 0
Berichten: 396
Lid geworden op: 26 nov 2017, 17:04
Locatie: Roosendaal

Milieuzones

Bericht door KeesH »

In januari ontving "Joris" de uitspraak in het hoger beroep over de milieuzone-boetes die onrechtmatig zijn.

HIJ HEEFT GEWONNEN!

Met andere woorden: Alle milieuzone-boetes zijn onrechtmatig!
Het hof bevestigt in haar arrest dat de foto die wordt gemaakt als je de milieuzone inrijdt moet voldoen aan bepaalde regels.

Die regels zijn vastgelegd in Bijlage L van de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Daarin staat onder meer dat het bord op de foto zichtbaar moet zijn. Tevens moet vastgelegd worden dat het voertuig aan dat bord voorbij rijdt.

Omdat de auto's van voren gefotografeerd worden staat hooguit de achterzijde van het bord op de foto. Maar in alle bekende gevallen valt het bord zelfs buiten het fotokader.

Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk. Dit betekent feitelijk dat de Rotterdamse milieuzone niet langer kan worden gehandhaafd. Iedereen die bezwaar maakt tegen zijn boete zal dat winnen. En dat geldt voor alle categorieën auto's die uit de milieuzone geweerd worden, dus ook oude diesels.

Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor andere steden met een milieuzone. Zo wordt in Utrecht op precies de zelfde wijze gehandhaafd. Ook daar kan iedereen vanaf nu zijn boete met succes aanvechten.

Het nieuw te vormen college zal nu moeten besluiten wat zij met de milieuzone aanmoet. Eerder werd bekend dat in de huidige coalitiebesprekingen is afgesproken dat de milieuzone gefaseerd zal worden afgeschaft. Mogelijk zal dat nu versneld moeten gebeuren. Een andere mogelijkheid is om de handhaving aan te passen. Maar dat is ingrijpend en kostbaar. Daarvoor zouden de borden en / of camera's moeten worden verplaatst.

Vorige week verloren autobezitters nog het hoger beroep bij de Raad van State. Die stelde dat het weren van oude benzineauto's en campers nauwelijks effect sorteert voor de luchtkwaliteit maar dat gemeenten een hoge mate van beleidsvrijheid hebben. Het weren van deze auto's is toegestaan omdat het onderdeel uitmaakt van een breder pakket aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

UITSPRAAK KANTONRECHTER

HANDLEIDING om je boete aan te vechten
0

Gebruikersavatar
KeesH
Reactions: 0
Berichten: 396
Lid geworden op: 26 nov 2017, 17:04
Locatie: Roosendaal

Re: Milieuzones

Bericht door KeesH »

De milieuzone. Doorgeschoven dossiers in plaats van voortschrijdend inzicht.
uitlaatgas620.jpg
De milieuzone perikelen hielden de gemoederen de afgelopen dagen weer aardig bezig. De grote steden in Noord Brabant laten de milieuzone voor wat het is. “Geen nut”, zegt men in het zuiden des lands. Ondertussen meerde in Rotterdam weer ernstig vervuilende cruiseschepen aan. Desondanks bestaat er een kans dat de nieuwe multi-partijen coalitie (under construction) de milieuzone gefaseerd gaat afbouwen. De Raad van State erkende dat het weren van oude benzineauto’s niets bijdraagt aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Tegenstrijdig genoeg respecteerde zij wél de historisch genomen beslissing om benzineauto’s met een datum eerste toelating van voor 1 januari 1992 toe te laten. En laat de besluitvorming ten aanzien van handhaving en toekomstige regels van de milieuzone aan de Rotterdamse politiek over.

Ondertussen liet D’66 Staatssecretaris van Veldhoven zich niet van haar sterkste kant zien. De scribent van Infrastructuur en Waterstaat respecteerde de uitspraak van de Raad van State. Liever gezegd: zij volgde deze door te stellen dat zij de besluitvorming ten aanzien van benzineauto’s binnen het landelijk milieuzone beleid laat afhangen van hetgeen de komende tijd in Rotterdam wordt besloten. Van Veldhoven wilde alleen diesels meenemen in het landelijke beleid, maar wil nu ook nog even meeliften op de besluitvorming in de havenstad. Naar effecten voor het milieu- of liever gezegd: het uitblijven ervan- kijkt zij niet eens.

LOKAAL BESLUIT BEPAALT LANDELIJK BELEID
En dat, terwijl rapport na rapport aantoont dat die effecten (evenals bij oude diesels) bijzonder marginaal zijn. Duidelijkheid genoeg. Maar de situatie sluit daar niet op aan. Ergo: zegt Rotterdam “ja”, dan zegt de landelijke politiek ook “ja”. Zegt Rotterdam “nee”, dan doet de landelijke politiek ten aanzien van oude benzineauto’s verder ook niets. Een lokaal besluit is dus de landelijke leidraad. Dat hadden de rapporten moeten zijn die het tegendeel van milieuzone nut bewijzen.

BRABANT ALS VOORBEELD
Natuurlijk is Rotterdam politiek en economisch gezien van groot belang voor Nederland. Toch tonen bijvoorbeeld de Brabantse grote(re) gemeenten aan, dat zij geen enkele grondslag hebben om maar lukraak een geldverslindende milieuzone in te stellen. Het gezonde verstand regeert daar. Tegelijkertijd geeft het hemelsbrede verschil met steden als Rotterdam en Utrecht aan dat er in Nederland kleinschalig wordt gedacht. Daar had Van Veldhoven op moeten acteren, en op voorhand al moeten stellen dat de dreigende wildgroei aan milieuzones onmiddellijk ten einde moet komen. Of nog beter: helemaal afschaffen. Voor diesels. Voor LPG voertuigen. Voor benzine auto’s.

MOGELIJK GEFASEERDE AFBOUW IN ROTTERDAM
Gelukkig gaan in Rotterdam nu stemmen op om de milieuzone gefaseerd af te bouwen. Dat is heel aardig nieuws. Het tegenstrijdige van de afbouw van de Rotterdamse milieuzone is dat de dreiging van een lappendeken aan milieuzones daardoor juist groeit. Ook daarom moet de landelijke politiek de besluitvorming ten aanzien van milieuzones niet laten afhangen van wat er in Rotterdam gebeurt. Tenzij de afbouw doorgaat en het lokale beleid in Rotterdam in een landelijke vorm wordt gegoten.

DE KANS VOOR NIEUW INFRASTRUCTUREEL BELEID
De ontwikkelingen bieden tevens een vertrekpunt om nieuw infrastructureel beleid te ontwikkelen. Heeft de bewoner van de binnenstad van een grotere gemeente een voertuig dat ouder is dan de leeftijdsgrenzen die bepalen of de huidige milieuzone wel of niet mag worden betreden? Gewoon toelaten. En ook bevoorradingsverkeer moet probleemloos de huidige zone kunnen betreden. Voor het overige verkeer zullen faciliteiten moeten worden ingericht, die het evengoed aantrekkelijk maken binnensteden te betreden. Daar moet landelijke en uniforme regelgeving voor opgesteld worden.

SLAPPE EXTRACTEN VAN NEDERLANDS POLDERMODEL
In Rotterdam mogen cruiseschepen vrolijk LNG- en walstroom loos blijven vervuilen. En ondertussen talmt Vrouwe Justitia, schuift het een dossier door en keurt hiermee indirect het politieke feilen van de oude Raad in Rotterdam goed. De ontwikkelingen van de afgelopen tijd waren opnieuw een uitstekend vertrekpunt om landelijk beleid te maken en- naar nieuw Rotterdams voorbeeld- landelijk gezien de milieuzones te gaan afbouwen. Dáár ligt een grote kans voor Van Veldhoven, zeker als zij aangeeft de toekomstige beslissingen in de havenstad in landelijk beleid te integreren. Die blijft onbenut. Omdat Nederlandse beleidsmakers liever de slappe extracten van het haast vruchteloze poldermodel blijven plukken. En zichzelf in het zadel houden.
0
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Gebruikersavatar
KeesH
Reactions: 0
Berichten: 396
Lid geworden op: 26 nov 2017, 17:04
Locatie: Roosendaal

Re: Milieuzones

Bericht door KeesH »

Wildgroei aan milieuzones dreigt
download.jpg
Automobilisten dreigen te verdwalen in een woud van milieuzones als het kabinet niet snel algemene regels presenteert. De ANWB wil dat staatssecretaris Van Veldhoven nog voor de zomer met een plan komt.

Amsterdam, Utrecht en Rotterdam weren al vervuilende auto's en brommers uit delen van de stad. Uit een inventarisatie van de ANWb blijkt dat Nijmegen, Arnhem, Leiden en Maastricht broeden op plannen voor milieuzones. Zo wil Maastricht een vignet naar Duits model.

De bond vreest dat meer gemeenten met eigen plannen komen als het kabinet niet snel richtlijnen geeft. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft beloofd voor de zomer met een voorstel te komen voor één systeem, met eenduidige categorieën en borden. Maar de ANWB spreekt in een brief aan de D66-bewindsvrouw de vrees uit dat die termijn niet wordt gehaald. Zo is een overleg met gemeenten een maand uitgesteld.

Duidelijkheid
Van Veldhoven: ,,Ik wil duidelijkheid voor zowel automobilisten als gemeenten. Het is daarom nog altijd mijn intentie om voor de zomer concrete afspraken te maken. Die afspraken gaan ook over specifieke gevallen, zoals bijvoorbeeld invalidenvoertuigen.''

Ondertussen wordt in de diverse gemeenten druk gesleuteld aan nieuwe colleges en bestuursakkoorden. Het milieu staat in veel gemeenten hoog op de agenda. Wij willen dat gemeenten kunnen terugvallen op landelijke richtlijnen als ze hun beleid vormgeven', zegt een woordvoerster van de ANWB. Het mag niet zo zijn dat automobilisten straks denken: 'O ja, ik moet naar Arnhem. "Waar moet ik ook alweer rekening mee houden.''
0
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Terug naar “Klassiekers, weetjes en feitjes”